Oto nasza przewaga dzięki technologii:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Super-Glide Slick jest produktem wiernie odwzorowującym lód, co potwierdziły przeprowadzone w lutym 2016 roku testy, wykonane po kilkuletnim stażu pracy podłoża. W przeciwieństwie do poprze-
dnich generacji produktu model Slick nie wymaga żadnych doda-
tkowych środków chemicznych zwiększających ślizg.  Panele
o wymiarach 1,22 x 1,22 m, są łatwe w montażu, demontażu
i transporcie, nawet dla jednej osoby w ciągu kilku minut. Dogodne rozmiary zmniejszają koszty transportu i kompletne podłoże może być zmagazynowane tuż za drzwiami. Slick może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz, zarówno w zastosowaniu rekreacyjnym, handlowym jaki domowym. Współczynnik tarcia na boisku hokejowym wynosi 0,02 – 0,09 (średnia lodowiska wynosi 0,06), Slick ma współczynnik tarcia 0,04, czyli taki jak przy najlepszej jakości lodzie.

sztuczne lodowisko